מפת אתרי הדיגום

על המפה מופיעים סמנים של אתרי הדיגום באגן הניקוז של הכינרת, לחצו על סמן כדי לראות את שם אתר הדיגום. לחיצה על השם תוביל לדף של אתר הדיגום ולרשימת דוחו"ת המדידה שנעשו באתר: