שומרי הנחל


שומרי הנחל היא תכנית חינוכית המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה ורשויות ניקוז ונחלים. מטרת התכנית לקרב את התלמידים והקהילה לבתי גידול לחים בסביבתם הקרובה וליצור מעורבות ועשייה מתוך אחריות סביבתית.

התכנית החלה לפעול בשנת 2004 בגליל העליון ביוזמת היחידה הסביבתית במועצה האזורית גליל עליון וארגון לייף ולאור הצלחתה התפשטה לכל הארץ. כיום שותפים לתכנית שומרי הנחל בתי ספר וקבוצות קהילה ממטולה ומג'דל שמס בצפון ועד אילת בדרום.

ברשות ניקוז ונחלים כינרת פועלים מעל 40 בתי ספר בשנה בכל אגן הניקוז באמצעות שותפים רבים כמו רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קרן קרב  והמועצות האזוריות והמקומיות.

במהלך התכנית התלמידים נפגשים כמה פעמים לאורך השנה עם המדריכים ויוצאים לבית הגידול הלח בקרבת בית הספר ללימוד וחקר ובהמשך לפעולות עשייה פיסית והסברה לקהילה.

IMG_2949