קהילה מנטרת


בשנים האחרונות עולה החשיבות של שמירה והגנה על בתי הגידול הלחים בארץ ובעולם. בתי גידול רגישים אלו נתונים להשפעת האדם ומומחים טוענים כי שטח בתי הגידול הלחים ששרדו בישראל עומד על  3% בלבד משטחם בתחילת המאה ה- 20!

כחלק מהפעילות לשמירה על בתי הגידול הלחים האחרונים של ארצנו, יוצאים תלמידים וקבוצות קהילה ללמוד ולחקור אודות מקווה המים הקרוב – בין אם זה נחל, שלולית חורף או מעיין, כל מקווה מים הוא מקור חיים ומהווה בית גידול ייחודי.

לכל בית גידול המאפיינים שלו, המושפעים ממשתני הסביבה (טמפרטורה, קרינה, רוח, סוג הקרקע וכדומה) ומהמשתנים הביולוגים (צמחייה ובעלי חיים). כדי להיטיב לעקוב אחר מצבו של בית הגידול וללמוד על השינויים החלים בו לאורך השנה ואף לאורך שנים רבות, יוצאים תלמידים עם אמצעי דיגום לשדה ואוספים נתונים אשר משמשים אותם לעבודות חקר אישיות או למעקב מתמשך אחר בית הגידול.

ערכו החינוכי של המעקב אחר בתי הגידול הלחים עולה ככל שמתאפשרת חשיפה לנתונים ממגוון רחב של בתי גידול ואזורים וככל שהמעקב והרישום מתבצע בצורה עקבית, אחידה ולאורך שנים.

דיגום חוזר של נתונים לגבי בית הגידול מכונה "ניטור" וכשמו כן הוא, מהווה פעולה חשובה לשמירה על בית הגידול.

לשם כך אנו מעודדים את בתי הספר, כחלק מפעילות שומרי הנחל או כחלק מלימודי המדעים בבית הספר, לצאת ולנטר בתי גידול לחים ולשתף את הנתונים במאגר הנתונים שבאתר.

* מאגר נתונים זה הוא לשימוש חינוכי ופתוח לכל המעוניין. אין הוא מתיימר לענות על צרכים מדעיים או אקדמאים.

shomrey-golan