בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: עמק הירדן