פעילויות התלמידים


בתכנית חינוכית שומרי הנחל שמים דגש על עשייה למען בתי הגידול הלחים. העשייה נעשית בשני ערוצים עיקריים: עשייה פיסית באתר לשם שימורו, שיקומו או טיפוחו וכן, הסברה לקהילה או לקהל הרחב לשם העברת המסרים החשובים של שמירת המקום לקהילה הקרובה או למטיילים במקום.

במהלך העשור האחרון יותר ויותר קבוצות עושות בשטח ומשאירות את חותמם למען הדורות הבאים ולמען שימור בתי הגידול הלחים. מוזמנים להיכנס לקישורים ולראות חלק מהעשייה הרחבה של תלמידי שומרי הנחל.