עינות פאחם


בית גידול: מעיין

יחידה גיאוגרפית: גולן