עין ארבל


בית גידול: מעיין

יחידה גיאוגרפית: גליל תחתון