ירדנית – רוב רוי


בית גידול: נחל

יחידה גיאוגרפית: עמק הירדן