חוף גופרה, מזרח הכינרת


בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: כינרת