ברכת רם – חלק דרומי / חלק מזרחי


בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: גולן