עין פיק 01/11/2015


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

עין פיק

בית גידול: מעיין

יחידה גיאוגרפית: גולן

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 20

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 18

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 34

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: רטוב

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 60

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 4/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 70

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 20

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 17

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 60

זרימה: 5

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 7.2
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 45
מד עכירות דיגיטלי: 0

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 6.7
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי: 0

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 255

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 2.5
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 230
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה:

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 3.7
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:
  1. ארינמלאים - זחל
  2. שפרירית - זחל
  3. שפירית - זחל
  4. פשפשאים - חותרן
  5. פשפשאים - על פני המים
  6. חיפושיות מים - זחל
  7. זבובאים - זחלי יתושים
  8. זבובאים - גלמי יתושים

 • סרטנים:
  1. סרטנים צדפוניות
  2. סרטנים דפנאים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות תולעים

 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. ארינמלאים - זחל
  2. שפרירית - זחל
  3. שפירית - זחל
  4. פשפשאים - חותרן
  5. פשפשאים - על פני המים
  6. חיפושיות מים - זחל
  7. זבובאים - זחלי יתושים
  8. זבובאים - גלמי יתושים

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטרגלאים
  2. סרטנים שטצדאים
  3. סרטן הנחלים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות
  2. חסרי חוליות עכבישנים

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: ערבה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 50%
 • פנולוגיה - עלווה: 10
 • פנולוגיה - פריחה: 20
 • פנולוגיה - פירות: 30
 • שם הצמח: אשל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 55%
 • פנולוגיה - עלווה: 15
 • פנולוגיה - פריחה: 25
 • פנולוגיה - פירות: 35
 • שם הצמח: שיח אברהם
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 60%
 • פנולוגיה - עלווה: 20
 • פנולוגיה - פריחה: 30
 • פנולוגיה - פירות: 40
 • נתוני צמחייה - אחר:
  צמחייה אחרת
  ועוד אחת