כיתה ה-1, בית ספר הגומא


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

הירדן ההיסטורי (סכר כפר בלום)

בית גידול: נחל

יחידה גיאוגרפית: גליל עליון

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 30.4

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 24.4

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 51

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: יבש

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 2

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 2/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 680

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 22

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 18

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 50

זרימה: 5

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 7.5
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 10
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 31.5
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 210

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 2.5
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 325
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה: 50

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 2.7
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:
  1. פשפשאים - פשפש מים
  2. חיפושיות מים - זחל

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטרגלאים
  2. סרטנים שטצדאים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות

 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. שפירית - זחל
  2. פשפשאים - על פני המים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות תולעים

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: הרדוף
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 20%
 • פנולוגיה - עלווה: 60
 • שם הצמח: ערבה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 30%
 • פנולוגיה - עלווה: 50
 • שם הצמח: פטל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 20%
 • נתוני צמחייה - אחר: