לב העמק: דיגום אביב 23.04.18


מידע על הקבוצה

שם הקבוצה: לב העמק

גילאים / כיתה: ו'

יישוב: נאות מרדכי

ראש הקבוצה / מורה: הילה פריאנטה / מיקה קומבליס

אתר הדיגום

הירדן ההיסטורי בנאות מרדכי, מול בי"ס "לב העמק"

בית גידול: נחל

יחידה גיאוגרפית: גליל עליון

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי:

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: יבש

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי:

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 1/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי:

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 19
מד חום כהל / כספית: 18

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ):

זרימה: 5

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 7.5
מד חומציות דיגיטלי: 7.8

עכירות המים (NTU):
מד סאקי:
מד עכירות דיגיטלי: 10

חמצן מומס (mg/L):
טבליות:
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי: 7.3

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 732.3

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 0.5
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 1
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה: 40

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 0.6
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:
  1. בריומאים - זחל
  2. שפרירית - זחל
  3. שפרירית - בוגר
  4. פשפשאים - שטגב

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

נתוני צמחייה - אחר: