כיתה ו-2, בית ספר אביטל


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

בריכת בנטל

בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: גולן

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 14

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 12

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 30

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: רטוב

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 40

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 3/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 400

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 15

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 13

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 65

זרימה: 0

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 6.8
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 30
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 7.2
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 225

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 2.2
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 325
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה: 30

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 4.2
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. בריומאים - זחל
  2. שפירית - זחל
  3. פשפשאים - על פני המים
  4. חיפושיות מים - בוגר על או בתוך המים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות תולעים

 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטרגלאים
  2. סרטנים שטצדאים

 • חסרי חוליות אחרים:

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: פטל
 • נתוני צמחייה - אחר: