כיתה ו-1, בית ספר אביטל


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

בריכת בנטל

בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: גולן

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 22

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 18

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 20

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: יבש

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 35

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 3/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 600

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 16

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 15

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ):

זרימה: 0

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 8
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 20
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 4.8
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 180

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 2.2
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 360
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה:

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 2.2
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. ארינמלאים - זחל
  2. שפרירית - בוגר
  3. שפירית - בוגר
  4. חיפושיות מים - בוגר על או בתוך המים
  5. זבובאים - גלמי יתושים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות

 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:

 • סרטנים:
  1. סרטנים צדפוניות
  2. סרטנים דפנאים

 • חסרי חוליות אחרים:

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: ערבה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 20%
 • שם הצמח: אשל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 30%
 • נתוני צמחייה - אחר: