דיגום 2017 ראשון בג׳וריה


מידע על הקבוצה

שם הקבוצה: שורשים

גילאים / כיתה: ה

יישוב: נטור

ראש הקבוצה / מורה: איתן

אתר הדיגום

בג'וריה

בית גידול: בריכה רב עונתית

יחידה גיאוגרפית: גולן

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 22
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 19
מד חום כהל / כספית:

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 48

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: לח

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 5

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 5/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 1100

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ):

זרימה: 0

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס:
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי:
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות:
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי:

אמוניה (mg/L):
טטרציה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה:

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה:
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: צמחיה טבולה
 • חרקים:
  1. ארינמלאים - זחל
  2. שפרירית - זחל
  3. שפרירית - בוגר
  4. שפירית - זחל
  5. פשפשאים - חותרן
  6. חיפושיות מים - בוגר על או בתוך המים
  7. זבובאים - זחלי יתושים

 • סרטנים:
  1. סרטנים צדפוניות
  2. סרטנים דפנאים

 • חסרי חוליות אחרים:

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

 • תן
  צורת תצפית: אחר, תיאור:
 • תן
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו:

עופות מים:

 • אנפות
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו:

ציפורי שיר:

דו חיים:

 • צפרדע נחלים
  צורת תצפית: צליל

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

נתוני צמחייה - אחר: