גן הצפון דיגום משווה


מידע על הקבוצה

שם הקבוצה: עינת הגליל

גילאים / כיתה: ד-ו

יישוב: איתי דוד אוריה

ראש הקבוצה / מורה: ערן

אתר הדיגום

גן הצפון נחל שניר

בית גידול: נחל

יחידה גיאוגרפית: גליל עליון

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 24.5
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 19
מד חום כהל / כספית:

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 43.7

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: לח

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 0

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 4/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 337

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 16
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 106

זרימה: 5

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 7
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 20
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 4
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 150

אמוניה (mg/L):
טטרציה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה:

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה:
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:
  1. בריומאים - זחל
  2. שפירית - זחל
  3. שפירית - בוגר
  4. פשפשאים - חותרן
  5. פשפשאים - על פני המים

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטצדאים
  2. סרטן הנחלים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות
  2. חסרי חוליות תולעים

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

נתוני צמחייה - אחר: