כיתה ו, לב העמק


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

בית גידול:

יחידה גיאוגרפית:

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 19

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 17

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 30

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: רטוב

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 25

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 4/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 600

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 17

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 21

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 70

זרימה: 10

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 6
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 30
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 8.7
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 200

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 1.7
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 220
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה: 50

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 3.2
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. בריומאים - זחל
  2. שפירית - זחל
  3. פשפשאים - פשפש מים
  4. זבובאים - מעופפים קרוב לפני המים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות

 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:
  1. חיפושיות מים - זחל

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטצדאים
  2. סרטנים דפנאים

 • חסרי חוליות אחרים:

 • סביבת איסוף: מגוון
 • חרקים:
  1. שפרירית - בוגר
  2. פשפשאים - חותרן
  3. זבובאים - גלמי יתושים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: ערבה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 40%
 • שם הצמח: סוף
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 20%
 • שם הצמח: אשל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 40%
 • שם הצמח: קנה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 25%
 • נתוני צמחייה - אחר: