כיתה ה, לב העמק


מידע על הקבוצה
אתר הדיגום

בית גידול:

יחידה גיאוגרפית:

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 23

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 18

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 32

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: לח

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 44

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 3/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 371

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 16

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית: 22

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ): 30

זרימה: 10

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס: 7.2
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי: 15
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות: 9.2
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי: 190

אמוניה (mg/L):
טטרציה: 1.8
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה: 250
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה: 40

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה: 1.2
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: נשר עלים
 • חרקים:
  1. ארינמלאים - זחל
  2. שפירית - בוגר
  3. חיפושיות מים - בוגר על או בתוך המים

 • סרטנים:

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות

 • סביבת איסוף: קרקעית
 • חרקים:

 • סרטנים:
  1. סרטנים דפנאים
  2. סרטן הנחלים

 • חסרי חוליות אחרים:

 • סביבת איסוף: סלעים
 • חרקים:
  1. בריומאים - זחל
  2. פשפשאים - פשפש מים

 • סרטנים:
  1. סרטנים שטצדאים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות עכבישנים

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

ציפורי שיר:

דו חיים:

דגים:

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

 • שם הצמח: אשל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 50%
 • שם הצמח: קנה
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 25%
 • שם הצמח: גרגיר נחלים
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 10%
 • שם הצמח: פטל
 • אחוז כיסוי (0-100%) מכלל השטח הנבדק: 30%
 • נתוני צמחייה - אחר: