דיגום עינות רקת


מידע על הקבוצה

שם הקבוצה: בי"ס עלי גבעה

גילאים / כיתה: כיתות ה

יישוב: גבעת אבני

ראש הקבוצה / מורה: אביגיל ואוריה

אתר הדיגום

עינות רקת

בית גידול: מעיין

יחידה גיאוגרפית: כינרת

תוצאות המדידה

א-ביוטי סביבה

טמפרטורת האויר (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 20.1
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת הקרקע בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 16
מד חום כהל / כספית:

לחות אוויר יחסית (%):
מד לחות דיגיטאלי: 27

לחות הקרקע בעומק 5 ס"מ:
תצפית / אומדן: לח

מהירות הרוח (מטר/שנייה):
מד רוח דיגיטאלי: 0

כיסוי עננים (שמיניות):
תצפית / אומדן: 0/8

עוצמת אור מוחזרת (Lux):
מד אור דיגיטאלי: 0.36

א-ביוטי מים

טמפרטורת המים בעומק 10 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי: 28.7
מד חום כהל / כספית:

טמפרטורת קרקע בגדה בעומק 5 ס"מ (0 c):
טרמומטר דיגיטאלי:
מד חום כהל / כספית:

מרחק שטח הקרקע הרטוב מהמים (ס"מ):

זרימה: 0

חומציות המים (pH):
מקלונים / נייר לקמוס:
מד חומציות דיגיטלי:

עכירות המים (NTU):
מד סאקי:
מד עכירות דיגיטלי:

חמצן מומס (mg/L):
טבליות:
טטרציה:
מד חמצן מומס דיגיטלי:

מליחות (mg/L):
מד מוליכות דיגיטלי:

אמוניה (mg/L):
טטרציה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

ניטראט (mg/L):
מקלון מדידה:
מכשיר מדידה דיגיטלי:

כלורידים (mg/L):
טטרציה:

זרחן (פוספאט) (mg/L):
טטרציה:
מד מדידה דיגיטלי:

ביוטי חסרי חוליות במים
 • סביבת איסוף: מגוון
 • חרקים:

 • סרטנים:
  1. סרטן הנחלים

 • חסרי חוליות אחרים:
  1. חסרי חוליות חלזונות

ביוטי בעלי חיים בקרבת המים

טופס תצפית בבעלי חיים (חולייתנים) בסביבת המים (בתוך המים ועד 50 מ' מגדת המים)

יונקים:

עופות מים:

 • אנפות
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו: 2
 • עוף מים לא מזוהה
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו:

ציפורי שיר:

דו חיים:

 • צפרדע נחלים
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו: 1

דגים:

 • גמבוזיה
  צורת תצפית: תצפית ישירה, מספר פריטים שנצפו: 6

מינים פולשים:

מינים בסכנת הכחדה / נדירים:

ביוטי צמחייה

נתוני צמחייה

נתוני צמחייה - אחר: